Fotzonterapi

Zonterapi är en varsam och naturlig behandlingsmetod som innebär att man masserar och trycker på reflexzoner i fötterna. Reflexzonerna har förbindelse med kroppens olika delar och med zonterapi kan man därför behandla hela kroppen.

Zonterapi är en urgammal mångtusenårig behandlingsmetod. Man har hittat grottmålningar daterade 2300fKr i Egypten föreställande två män som ger behandling på foten. Man har även konstaterat att indianstammar, folk i Indien och Japan har känt till fotzonterapi. I Europa utgavs en bok om zonterapi år 1582. Man tror att den amerikanske öronläkaren William Fitzgerald genom dessa böcker blev intresserad av “tryckmetoden” och utvecklade zonterapi.

Ersdalsmetoden som Katry Nordblom har utvecklat bygger på anatomi, fysiologi, patologi och nutrition.

Vid zonterapi påverkas blodcirkulationen, hormonbalansen, matsmältningsystemet, utsöndringssystemet, autonoma nervsystemet och ger avslappning för kropp och sinne. I stort sett kan alla människor ha nytta av zonterapibehandling.

Vid behandlingen användes endast händerna. Behandlingen avslutas med en lätt fotmassage.

 

 

EFB

EFB står för Energy Flow Breathing (energiflödesandning) och är en mjuk men ändå kraftfull andningsmetod. Metoden har utvecklats av psykoterapeuten Bertil Gyllensten och terapeuten Nenne Holm och ska inte förväxlas med frigörande andning.

När vi drar in mer syre än vi behöver eller utövar sammanhängande andning får kroppen extra energi som kan lösa olika spänningar i kropp och sinne. Upplevelsen efteråt kan vara en djup avslappning och att energin flödar i kroppen.

Under behandlingen ligger Du på rygg med benen lätt böjda och fötterna ihop. Terapeuten sitter vid Din huvudände och leder andningen och ger olika instruktioner. Du får också möjlighet till samtal före och efter behandlingen och få vägledning om hur Du kan gå vidare.

    

Kraniosakral terapi

Kraniosakral behandling är en mjuk manuell behandlingsmetod som utvecklats ur osteopatisk medicin av den amerikanske osteopatläkaren William G. Sutherland.

Dr Sutherlands hypotes var att hjärnan, ryggmärgen, hjärnhinnorna och korsbenet med sin vätska utgör ett eget slutet system med en egen pullsation. I en frisk kropp ligger cyklarna i en viss jämn rytm som av terapeuten känns vanligast mellan kraniets fogleder och vid korsbenet.

Behandlingen är mycket varsam och syftar till att assistera kroppen till självkorrigering. Med åren har kunskapen utvidgats till mer än kraniet, ryggrad och korsben och man behandlar flera ohälsotillstånd. En kraniosakralterapeut har detaljerade kunskaper om kroppens uppbyggnad och hur allt fysiskt samverkar med varandra.

Hur går en behandling till?

Klienten är alltid påklädd under behandlingen. Klienten får berätta om sin sjukdomshistoria och vad han/hon varit med om i livet. Terapeuten arbetar enbart med sina händer, med ett litet tryck mot klientens kropp. Detta för att kunna avläsa de små rörelser som åstadkoms av flödescyklarna och ev vävnadsstörningar/-restrektioner.

Under en kort pratstund efter behandlingen ges en behandlingsförklaring, prognos och rekommendation. Kraniosakral behandling är inte enbart en fysisk behandling utan den kan även ha en djup känslomässig och mental påverkan.

Forskning

I USA och England har relaterade studier och dokumentation visat att denna terapiform kan ha god effekt på en persons fysiska, emotionella och mentala hälsa.

Sedan september 2009 pågår Skandinaviens första vetenskapliga forskning på kraniosakralterapi. Forskningen är ett samarbete mellan Sahlgrenska universitetssjukhuset och Christer och Jörgen Tranberg.